Cirkuläret och årsboken

Exlibriscirkuläret

Svenska Exlibrisföreningen ger ut tidskriften Exlibriscirkuläret fyra gånger per år. Cirkuläret skickas till föreningens medlemmar och innehåller artiklar om exlibris och angränsande ämnen. Här nedan kan du ladda ner några nummer av Exlibriscirkuläret i PDF-format.

Cirkuläret 2013-1

Cirkuläret 2013-2

Cirkuläret 2013-3

 

Årsboken

Svenska Exlibrisföreningen ger ut en årsbok ungefär vart tredje år. Årsboken innehåller artiklar om exlibris och angränsande ämnen samt ett antal originalbilagor. Nästa årsbok beräknas utkomma under våren 2015.

Följande äldre årgångar av Svenska Exlibrisföreningens årsböcker kan beställas:
1949–50, 1950–51, 1959, 1960, 1961–62, 1963, 1964, 1965-66, 1969–70, 1971–74 och 1975–77.
Kostnaden är 50:- kr/styck, ingen mängdrabatt. Priset på årgångar efter 1977 är 150 kr/styck för medlemmar (icke medlemmar 300 kr/st). Medlem som köper för minst 600 kr på en och samma gång får 20% rabatt (exempel: fyra böcker à 150 kr = (600 – 120) = 480 kr). Kostnad för porto och emballage tillkommer samtliga försändelser. OBS! Skicka inga pengar i förväg. Inbetalningskort bifogas försändelsen.

Beställningar görs till auktionskommissarien Johnny Hagberg, tel 0510-910 16 eller e-post: jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Generalregistret över svenska exlibris

Svenska Exlibrisföreningen arbetar för närvarande med att uppdatera det Generalregister över svenska exlibris som gavs ut i mitten av 1900-talet. Läs mer under fliken ”Generalregistret”.