Generalregistret

Generalregistret över svenska exlibris med supplement gavs ut i mitten av 1900-talet. Ambitionen var att registret skulle omfatta alla svenska exlibris med så fullständiga uppgifter som möjligt om exlibrisets ägare, konstnär, motiv och teknik.

Svenska Exlibrisföreningen har låtit trycka upp ett antal exemplar av Generalregistret, vilket kan beställas via styrelseledamot Magnus Bäckmark, e-post magnus.baeckmark@swipnet.se. Om du är intresserad av att köpa ett exemplar, kontakta Magnus för prisuppgift.

Magnus Bäckmark ansvarar även för det stora arbetet med att uppdatera Generalregistret. Arbetet går så till att i varje nummer av Exlibriscirkuläret publiceras ett utdrag ur Generalregistret, med en uppmaning till läsekretsen att meddela kompletteringar och rättelser. Dessa publiceras fortlöpande i ”Arbetsutkast till nytt Generalregister över svenska exlibris”. Nedan kan du ladda ner dessa arbetsutkast i två PDF-dokument, A-B och C-E.

Meddela gärna rättelser och tillägg till arbetsutkasten till styrelseledamot Magnus Bäckmark, e-post magnus.baeckmark@swipnet.se.

 

Uppdaterat generalregister A-B

Uppdaterat generalregister C-E