Styrelsen

Ordförande och cirkulärredaktör: 
Olof Reichenberg
Tel. 08-568 910 10
E-post: olle.reichenberg@danderyd.se

Sekreterare, ledamot:
Micael Stehr
Tel. 08-790 90 46
E-post:
stehr@kth.se

Skattmästare, ledamot:
Peter Odentun
E-post: peter.odentun@gmail.com

Auktionskommissarie, ledamot:
Johnny Hagberg
E-post:
jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se

Redaktör för årsboken och hemsidan, ledamot:
Vladimir A. Sagerlund
E-post: sagerlund@telia.com

Ansvarig för uppdatering av Generalregistret, ledamot:
Magnus Bäckmark
E-post:
magnus.baeckmark@swipnet.se

Ledamot:
Kristoffer Tamsons
E-post: kristoffer.tamsons@politik.sll.se