Medaljörer

Den 17 mars 2000 instiftade STF:s styrelsens förtjänstmedalj Pro Arte  Ex Libris för ”utomordentlig gärning inom exlibrismen”. Medaljen, som bäres på bröstet i mellanblått band, och har den, för medaljer, okonventionella formen av ett rektangulärt exlibris, förekommer i de tre valörerna guld, silver och brons. Iniciativtagaren och tillika donator var Lars C. Stolt.

Ovan ses de fyra första silverme- daljörerna,  f.d. styrelseledamöterna Bengt Rur, Rune Molund, Bo Berndal och Lennart Hedlund mottaga utmärkelsen vid föreningens årsmöte den 3 april 2000 på Riksarkivet av ordförande Lars C. Stolt.

F.d. styrelseledamoten Ejnar Berg erhöll silvermedaljen vid ett sammanträde i november 2000.

Vid XXVIII:e internationella exlibriskongressen 2000 i Boston, USA, dekorerades av SEF:s ordförande  FISAE:s president James P. Keenan, med föreningens förtjänstmedalj i brons.

Vid XXIX:e internationella exlibriskongressen 2002 i Fredrikshamn, Danmark, dekorerades av SEF:s ordförande, avgående FISAE-presidenten Klaus Rödel med Pro Arte Exlibris i brons.

Under året 2002 har Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj Pro Arte Exlibris även tilldelats …

… Lars C. Stolt, i guld, för ett långvarigt och framgångsrikt ordförandeskap (från 1985) för exlibrissamlare, för en generös inställning till samlare och konstnärer i Sverige och utlandet samt för stora insatser för att göra svensk exlibrisverksamhet känd utomlands, bl.a. genom att vara svensk delegat i FISAE vid samtliga internationella kongresser sedan 1974. Under sitt 34-åriga ledamotskap i styrelsen har Stolt även hunnit med att vara redaktör för Cirkuläret mellan 1985 och 1993,

… Per-Axel Wiktorsson, i silver, för betydande exlibristiska insatser och för ett tolvårigt ledamotskap i styrelsen som sekreterare, cirkulärredaktör och vice ordförande,

… Vladimir A. Sagerlund, i silver, för betydande exlibristiska insatser och för ett sjuårigt ledamotskap i styrelsen som sekreterare och årsboksredaktör,

… Olle Lundqvist, i silver, för betydande exlibristiska insatser och för ett 20-årigt ledamotskap i styrelsen som auktionkommissarie,

… Bror Jacques de Wærn, i silver, för sina insatser som styrelseledamot i Svenska Exlibrisföreningen i inte mindre än 28 år.

Under året 2004 har Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj Pro Arte Exlibris i

silver tilldelats Peter Odentun Odenskiöld för ett sexårigt ledamotskap i styrelsen som skattmästaren.

Vid XXX:e internationella exlibriskongressen 2004 i Wels, Österrike, dekorerades av SEF:s ordförande, kongresspresident Ottmart Premstaller och kongressekreterare Heinrich R. Scheffer med Pro Arte Exlibris i brons.

Vid årsmötet 2005 tilldelades Olle Lundqvist Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj i guld för et 20-årigt ledamotskap i styrelsen.

Vid XXXI:a internationella exlibriskongressen 2006 i Nyon, Schweiz, dekorerades av SEF:s ordförande, ordförande i FISAE Josef Burch, kongressekreterare Benoît Junod och generalsekreterarei FISAE William E. Butler med Pro Arte Exlibris i brons.

Vid årsmötet 2007 tilldelades Per-Axel Wiktorsson Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj i guld för et långt och förtjänstfullt arbete i styrelsen, framförallt som cirkulärredaktör.

Vid årsmötet 2011 tilldelades Vladimir A. Sagerlund Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj Pro Arte Ex Libris i guld för hans utomordentliga insatser för föreningen och exlibrismen. I styrelsens motivering noteras bland annat att Sagerlund besitter heraldiska och konstnärliga talanger som har renderat i ett antal exlibris, bl a i form av föreningens eget exlibris till H.K.H. Kronprinsessan Victoria. 21 februari 2012

Johnny Hagberg

Vid styrelsens sammanträde tilldelades styrelseledamoten Johnny Hagberg Svenska Exlibrisföreningens förtjänst medalj Pro Arte Ex Libris i silver för ett flerårigt ledamotskap i styrelsen som auktionskommissarie.                         Speciellt noteras att Johnny Hagberg, på ett förtjänstfullt sätt, har gett föreningen tillgång till ett fördelaktigt tryckande av dess årsbok.

 

Vid FISAE:s 34:e kongress i Nådendal den 13-18 augusti 2012 dekorerades av hedersledamoten Lars C. Stolt kongressgeneralen Tauno Piiroinen, Exlibris Aboensis, med Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj Pro Arte Ex Libris i brons.

Peter Odentun får medalj detail

Vid årsmötet 2014 tilldelades Peter Odentun Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj Pro Arte Ex Libris i guld för ett flerårigt ledamotskap i styrelsen som Skattmästare.                                                                                                                         Speciellt noteras att Peter Odentun under sin tid som Skattmästare genomfört en datorisering av föreningens ekonomi- hantering och bokföring.

 

Vid årsmötet 2014 tilldelades Olle Reichenberg får medalj detailOlof Reichenberg Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj Pro Arte Ex Libris i silver för ett flerårigt ledamotskap i styrelsen som Ordförande och Cirkulärredaktör samt ansvarig för medlemsfrågor.                         Speciellt noteras att Olof Reichenberg – utöver det välskötta ordförandeskapet – på ett förtjänstfullt sätt har gett föreningens Cirkulär ett välbehövligt skönhetslyft.

 

Vid årsmötet 2015 tilldelades Micael Stehr Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj Pro Arte Ex Libris i guld för ett flerårigt ledamotskap i styrelsen och förtjänstfullt arbete som Sekreterare. Speciellt noteras att Stehr under sin tid som Sekreterare initierat de tävlingar, som först utlystes för framstående exlibriskonstnärer att utföra exlibris, för att sedan utdelas till H.K.H. Prins Carl Philip (utdelat år 2003) och därefter H.K.H. Kronprinsessan Victoria (utdelat år 2006).

Vid årsmötet 2016 tilldelades Magnus BäckmarkBäckmark                                                                 Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj              Pro Arte Ex Libris i guld för ett förtjänstfullt arbete i styrelsen sedan år 2000.

Posner

 

 

 

Vid årsmöte 2016 tilldelades Lars-Bertil Posner Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj Pro Arte Ex Libris i silver för ett tolvårigt arbete som en av föreningens två revisorer.

At the annual meeting in 2007 was awarded the Per-Axel Wiktorsson Swedish Exlibris Association’s Medal of Merit in Gold for et long and meritorious work of the board, especially as circular editor.
et long and meritorious work of the board, particularly as an editor.