Om oss

Svenska Exlibrisföreningen bildades 1934 och är en ideell och opolitisk förening med syfte att främja god exlibriskonst. Föreningen samlar alla som är intresserade av exlibris – konstnärer, bokvänner, samlare, släktforskare m.m. Medlemmarna kommer från Sverige, de nordiska länderna samt öven övriga Europa.

Föreningen ordnar medlemsmöten med olika program om exlibris samt bytesaftnar. Ett medlemsblad, Exlibriscirkuläret, utges fyra gånger om året och en årsbok ungefär vart tredje år.

Föreningen är ansluten till FISAE, Fédération Internationale des Sociétés d’Amateurs d’Exlibris, och har kontakter med exlibrissammanslutningar i hela världen.

Medlemskap erhålles genom insättande av 225 kr (medlemmar utomlands € 35) på föreningens plusgiro 33 45 82-4, ange namn och adress. När din betalning är registrerad kommer du som bekräftelse att få ett välkomstbrev.