Exlibriskonstnärer

Exlibriskonstnärer i Sverige:

Sten Brangstad, Landavägen 37, 691 42 Karlskoga (heraldik).

Magnus Bäckmark, Svinningevägen 38, 184 92 Åkersberga, e-post magnus.baeckmark@swipnet.se (heraldik).

Jo Erich Kuhn, Eklövsvägen 62, 443 50 Lerum (grafik).

Tomas Olausson, Lillatorpsgatan 2 C, 416 55 Göteborg.

Davor Zovko, Västra gatan 25, 623 25 Eskilstuna (heraldik).

Anders Breitholtz, Stafettgatan 129, 273 35 Tomelilla, tel.0417-13906, e-post anders@creativeheraldry.com (heraldik och allmänna bilder).

Annika Petersson, tel 076-814 01 21, e-post annika.elisabet@gmail.comwww.inscriptorum.com,(kaligrafi, grafik).

Kristoffer Nilsson. tel 073-981 50 24, e-post kristoffer@kristoffernilsson.sehttp://kristoffernilsson.se